İsdemir Limanına gemi ve/veya vagonlarla gelen pelet , konveyör bantlar vasıtasıyla pelet huvuzundaki bunkerlere alınmaktadır. Pelet bunker çıkışınlarındaki klapelerden 37-1 ve 37-2 konveyör bantlarına aktarıldıktan sonra yüksek fırınlara şarj edilir.

Pelet havuzunda fabrika kurulumundan kalan rus yapımı toplam 54 adet manuel bunker çıkış klapesi bulunmaktadır. Ömrü tamamlanan klapeler değiştirilip üretim sürekliliği sağlanacak tam otomasyon sistem klapeler yapımını kapsamaktadır.

Elektrik aktuatörlü klapelerin seçimi, temini, montajı kapsamıdır.