Yeni tesis edilecek olan 2. YF’a ait tüm borulama sistemi

  • DN 80 olan PCI hattının DN100 olarak yeniden yapılması ve tüm valflerin ve enstrümanların yenilenmesi fırın distiribütörünün oluşturulması,
  • Tüyerlerden oksijen zenginleştirme sistemi için boru hattı ve diğer oksijen istasyonlarının kurulması,
  • Fırını besleyen ana soğutma hatlarının filtre binasından başlayarak tüm fırının soğutulması için boru hatları ve donanımlarının montajı,
  • Fırın gövdesi, soğutucu plakalar vs olmak üzere tüm fırın soğutma hatları,
  • Sobalar bölgesi, fırın bölgesi ve dökümhane çevresi Utility hatlarının yapılması